Begeleiding

Bij bouwbegeleiding gaat het om begeleiding van bouwprojecten in de breedste zin van het woord, van idee tot realisatie.

Wanneer u of uw bedrijf weinig of geen ervaring heeft met aannemers of verbouwen is het aan te bevelen om de bouwbegeleiding uit te besteden. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig tijd of zijn niet in de gelegenheid om een ingewikkeld en specialistisch bouwproces te bewaken en te managen. Vooral bij de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces noodzakelijk.

Uiteraard zijn aan bouwbegeleiding kosten verbonden. In de praktijk blijkt steeds dat deze niet opwegen tegen de meerkosten die ontstaan door onervarenheid van de opdrachtgever in het bouwproces. Bouwbegeleiding verdient zich dubbel en dwars terug.

Bruns - de Ploeg

Opening Venco campus

Venco campus