Meer-en minder werk

Waar bij voorhand op gelet moet worden is het meer-en minder werk.

Steeds vaker zijn particulieren de dupe van veel te hoge rekeningen. Er is een prijs afgesproken maar tijdens de bouw komen er veel “kleine” dingetjes bij. De rekening loopt onnodig hoog op en men is uiteindelijk ongelukkig met de aannemer en het budget is ruim overschreden.

Wij doen er dan ook alles aan om het meerwerk tot een minimaal te beperken. Zonder meerwerk geen verbouwing zeggen wij vaak. Wij zorgen er voor dat u niet te veel aan meerwerk betaalt.

Bruns - de Ploeg

Opening Venco campus

Venco campus