Werkwijze

Bouwbegeleiding zorgt ervoor dat uw idee wordt gerealiseerd. Zoals u dat wilt en binnen budget en op tijd.

In een oriënterend en vrijblijvend gesprek wisselen wij ideeën met u uit. Hierna ontwikkelen wij een Programma van Eisen. Wij verzorgen de bouwtekeningen, geven hierin adviezen en maken indien nodig een bestek.

Ik vraag vervolgens de vergunningen aan, ik vraag offertes aan, analyseer en vergelijk deze en bespreken deze vervolgens met u. Hierna kunnen de bouwwerkzaamheden van start gaan.

Ik zal een periodieke rapportage maken en aan u voorleggen zodat u goed op de hoogte blijft van de planning en de voortgang van het werk.

Controles en eventuele bijsturing van de werkzaamheden vinden wekelijks plaats op de bouwplaats samen met de architect. Het werk wordt conform uw wensen en met onze expertise gerealiseerd.

Duurzaamheid

Een gebouw maken begint met het ontwerp. Anders dan in de meeste buitenlanden zijn we in Nederland vaak overgeleverd aan planmakers en projectontwikkelaars. Die willen zo veel mogelijk bouwen. En als het even kan in een mooie vorm gerangschikt voor als je het bouwplan vanuit de lucht bekijkt. We vinden dat je op de eerste plaats bouwt voor de opdrachtgever en niet voor andere!

Waarom oriënteren we eigenlijk niet alle gebouwen op de zon? Je maakt dan optimaal gebruik van gratis energie en dat is alvast de eerste winst. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die je kunt realiseren om te komen tot een duurzame en ecologische oplossing.

  • Hoe ga ik verwarmen en/of koelen?
  • Wat is een slimme indeling van gebouw?
  • Wat voor materialen ga ik toepassen?
  • Zijn de materialen ook weer herbruikbaar na een aantal jaren?
  • Zijn er alternatieven materialen denkbaar die minder milieubelastend zijn?
  • Luchtdicht bouwen?
  • Hoe verkrijg ik de optimale isolatie waarde van het gebouw?

Bruns - de Ploeg

Opening Venco campus

Venco campus