Bouwbegeleiding Venco Campus - Eersel

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de realisatie van het nieuwe bedrijfspand van de Venco Groep. De Venco Groep is een familiebedrijf en bestaat uit een aantal innovatieve bedrijven die actief zijn in de pluimveesector; Vencomatic, Prinzen, Agro Supply, Rondeel en Vencosteel.


Om de vooraanstaande positie van de Venco Groep uit te bouwen, zijn kennisontwikkeling en innovatie onontbeerlijk. Met de Venco Campus - waarin alle bedrijven van de Venco Groep worden ondergebracht - denkt het familiebedrijf zijn ambities waar te kunnen maken.

Het project is gerealiseerd in 13 maanden bouwtijd.

Bruns - de Ploeg

Opening Venco campus

Venco campus